پایگاه سپاه مقداد پایگاه سپاه مقداد

پایگاه سپاه مقداد

مجموعه فرهنگی تفریحی ، ورزشی مقداد

 موقعیت : تهران

زیربنا : 3650

تاریخ طراحی : 2012

عکس های پروژه