ساختمان اداری روزنه ساختمان اداری روزنه

ساختمان اداری روزنه

موقعیت : تبریز

زیربنا : 7800 مترمربع

تاریخ طراحی : 2015

عکس های پروژه