ساختمان مسکونی دارآباد ساختمان مسکونی دارآباد

ساختمان مسکونی دارآباد

موقعیت : تهران، دارآباد

زیربنا : 2800 مترمربع

تاریخ طراحی : 2013

عکس های پروژه