مجتمع مسکونی مینیاتور مجتمع مسکونی   مینیاتور

مجتمع مسکونی   مینیاتور

موقعیت : تهران ، ازگل

زیربنا : 32000 مترمربع

تاریخ طراحی : 2013

عکس های پروژه