ساختمان مسکونی مرادی ساختمان مسکونی مرادی

ساختمان مسکونی مرادی

موقعیت : تهران ،فرمانیه

زیربنا : 2200 مترمربع

تاریخ طراحی : 2015

عکس های پروژه