شهرک ویلایی نارون (80 دستگاه ویلا) شهرک ویلایی نارون (80 دستگاه ویلا)

شهرک ویلایی نارون (80 دستگاه ویلا)

موقعیت : نوشهر

زیربنا:13000 مترمربع

تاریخ طراحی : 2012

عکس های پروژه