مجموعه مسکونی فرمانیه مجموعه مسکونی فرمانیه

مجموعه مسکونی فرمانیه

موقعیت : تهران ، فرمانیه

زیربنا : 2200 مترمربع

تاریخ طراحی : 2013

عکس های پروژه