مجموعه تجاری -اداری بوستان مجموعه تجاری  -اداری بوستان

مجموعه تجاری  -اداری بوستان

موقعیت : تهران ، پاسداران

زیربنا : 12000   مترمربع

تاریخ طراحی : 2015

عکس های پروژه