مجموعه تجاری - فرهنگی فیروز مجموعه تجاری - فرهنگی فیروز

مجموعه تجاری - فرهنگی فیروز

موقعیت : نوشهر

زیربنا : 4700 مترمربع

تاریخ طراحی : 2014

عکس های پروژه