مجموعه تجاری - تفریحی باجک مجموعه تجاری - تفریحی باجک

مجموعه تجاری - تفریحی باجک

موقعیت : قم

زیربنا : 40000 مترمربع

تاریخ طراحی : 2013

عکس های پروژه