ساختمان پزشکان تایماز ساختمان پزشکان تایماز

ساختمان پزشکان تایماز

موقعیت : تهران ، پاسداران

زیربنا : 1950 مترمربع

تاریخ طراحی : 2011

عکس های پروژه