ساختمان مسکونی دروس ساختمان مسکونی دروس

ساختمان مسکونی دروس

موقعیت : تهران ، دروس

زیربنا: 8000 مترمربع

تاریخ طراحی : 2016

عکس های پروژه