مرکز تجاری - تفریحی کریستال مرکز تجاری - تفریحی کریستال

مرکز تجاری - تفریحی کریستال

موقعیت : تهران ، فدائیان اسلام

زیربنا : 62000 مترمربع

تاریخ طراحی : 2013

عکس های پروژه